VISO - Socialstyrelsen

Aktuelle arrangementer

Introduktionsforløb og kurser til VISO-specialister

Få en indgående viden om brugen af VIAS, så du sikkert kan betjene funktionerne i VIAS. En del af undervisningen foregår som cases med "hands-on" i VIAS-sandkassen på egen medbragte bærbar.

Om VISO - Socialstyrelsen


VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet.

VISOs rådgivning bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er.

Kontaktoplysninger


VISO - Socialstyrelsen
Skibhusvej 52B, 1. sal
5000 Odense

Telefonnummer: +45 72424000
E-mail: viso_team_support@socialstyrelsen.dk