VISO - Socialstyrelsen

Aktuelle arrangementer

Introduktionsforløb og kurser til VISO-specialister

Få mulighed for at drøfte specialistrollen, sagsprocessen samt dilemmaer og udfordringer. Målet er, at du efter endt kursus har overblik over forvaltningen af VISO-specialistrollen og sikker håndtering af alle elementer i sagsprocessen.

Om VISO - Socialstyrelsen


VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet.

VISOs rådgivning bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er.

Kontaktoplysninger


VISO - Socialstyrelsen
Skibhusvej 52B, 1. sal
5000 Odense

Telefonnummer: +45 72424000
E-mail: viso_team_support@socialstyrelsen.dk